-

"Kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, sementara kesengsaraan adalah ketika seseorang dikuasai oleh nafsunya."


IMAM AL-GHAZALI
dibuat denganberdu